Enn Voler Gengn Bate Ziska Li Mor: Proprieter Restoran-la Rakonte

Nou konn inpe plis lor bann sirkonstans sa dram kinn arive dan enn restoran ki trouv Sainte-Croix, dan lanwit Zedi ziska Vandredi le 12 Zanvie. Gaëtan Patrick Suave, enn residivist notwar, inn gengn bate amor par proprieter restoran-la ek so frer.

Residivist-la inn sirpri dan batiman-la ver dezer dimatin. Linn rant andan par enn linpost.

Gaëtan Patrick Suave inn esay agres bann-la avek enn zoutiy ki li ti ena dan so lamin. Se sa moman lamem, Alex presize, proprieter restoran-la, ek so frer, inn zet lor viktim-la. Se samem version ki zot inn done avek bann anketer Criminal Investigation Division (CID) Port-Louis lenor. “Li ti pe rod tap nou,” proprieter-la konfie avek bann zom inspekter Goorye ek serzan Gujadhur. Apre enn lalit san mersi, li dir, Gaëtan Patrick Suave inn tonb san konesans.

Bann polisie stasion lapolis Abercombrie inn alerte. Mande sir plas, zot inn transport viktim-la lopital. Me linn rann lam ver 7hr gramatin azordi.

Alex ek so frer ankor stasion lapolis pou zot lanket. Lanket-la mene par inspekter Goorye ek serzan Gujadhur, sou soupervizion SP Bansoodeb.

Loading...

Comments

comments