Connect with us

Grand-Baie: Sarah, Enn Prostitie 21 An “Linn swiv mwa ek viol mwa lor enn parking”

Newsfeed

Grand-Baie: Sarah, Enn Prostitie 21 An “Linn swiv mwa ek viol mwa lor enn parking”

Linn degoute avek sa metie ki gengn boukou kritik, kot boukou panse se enn metie fasil. Me non, Sarah* (prenon modifie), enn abitant Bain-Boeuf ek ena 21 an, dir lekontrer. Li dir nou li fer sa metie-la depi 3 an par fors akoz li sorti enn lafami mizer ek ena 2 ti bebe pou nouri li tousel. Li rakont nou so dernie kalver…

Sarah konfie: “Mo ti dan enn diskotek Samdi ziska Dimans aswar dan Grand-Baie pou tras enn lavi kouma mo abitie sak semen. Sak fwa mo gengn problem ek li pa enn metie osi fasil. Bann lezot travay pa pey ase byin ek mo larzan pa sifi pou nouri mo de ti bebe apre ki mo konkibin inn abandonn mwa inn gengn 3 an desela. Ver dezer dimatin, mwa ek enn kamarad inn pran simin sorti.”

Sa abitant Bain-Boeuf-la dir ki li ek so enn kamarad, enn vwazinn ki nou prenom li Anais, inn sorti sa diskotek-la pou retourn lakaz. Anrout, Anais inn gengn enn klian ek inn ale pou ener tan. Alos Sarah inn bizin mars tousel enn bout ek atann li pre kot enn parking loto.

“Ti apre 2hr dimatin. Mo ti pe kas enn poz paski mo kone Anais pou pran maximum ener tan avek so klian. Apre de minit, enn zom inn aparet divan mwa enn kou. Li ti pe swiv mwa me monn panse enn klian potansiel sa. Alos monn apros li ek koumans koze. Me mo pa ti atann maler pe vini…,” Sarak rakonte.

Mem moman, zom-la inn ris Sarah dan parking-la ek apiy li kont enn loto. Se lamem ki linn viol Sarah pandan 10 minit san defans. “Mo pa ti kone ki pou fer. Kan monn dimann li ki servis li bizin. Linn zis dir mwa ‘viol’. Monn dir li sa pa fer sa ek linn bous mo labous ek met mwa dan kwin avan viol mwa plizir kou,” Sarah dir.

Kan so kamarad Anais inn vini, Sarah inn rakont li tou. Zot inn pran simin retour ek inn kalkil pou al met enn deklarasion lapolis. Me bann polisie-la rekonet zot ek kone naryin pa pou fer. Sarah inn aksepte so forfe ek inn retourn lakaz avek bann ti blesir partou lor so lekor.

Nou interlokitris inn apros nou pou rakonte ki bann prostitie touzour pa an sekirite ek se pa enn metie ki fasil kouma plizir ant nou panse. Parfwa sitiasion ki pa permet zot fer enn bon travay. Li dir li pann kapav fer enn deklarasion kont sa viol ki linn sibir-la ek aster, li pans de kou avan fer so metie. Me kan li guet so ti bebe, so larm koule ek repran so travay dan aswar.

Loading...

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top