Saint-Pierre: Saki 5 Taper Fer Avek Enn Papa Ek So Garson Sokan Ek Inpardonab

Enn zom 72 an ek so garson 40 an, abitan L’Agrément, St-Pierre, inn agrese Lindi aswar kout bar feray ek tiyo par 5 taper. Se enn akt vanzans par rapor enn terin. Zot inn osi menas bann-la avek enn revolver. Enn sispe inn arete Merkredi le 10 Zanvie. Lapolis pe resers bann lezot konplis.

Agresion-la inn prodwir dan lanwit Lindi ziska Mardi gramatin dan L’Agrément, St-Pierre. Duthnarain ti dan so salon kan laport so lakaz inn ouver enn sel kou. Sink taper, arme avek bar feray ek tiyo, inn rant andan ek inn agres proprieter lakaz-la.

Alerte par bann kriye, Vishal ek so frer inn galoupe pou port sekour zot papa. Bann-la osi inn agrese. Dan so depozision lapolis Saint-Pierre, Vishal afirme ki so bann agreser inn menas pou touy bann-la avek enn revolver. Apre zot agresion, bann taper-la inn sove.

Duthnarain, ki ti inkonsian anba dan enn lamar disan, inn transporte lopital Victoria, Candos kot linn fer enn operasion. So lamaswar inn fraktire. Vishal ek so frer, kinn blese osi, inn otorize pou rant lakaz apre ki zot inn resevwar bann swin.

Lor so lili lopital, Duthnarain pa pe kapav koze. Se so garson Vishal kinn konfie avek Defi Quotidien. “Se trwaziem fwa ki bann individi inn atak nou. Trwa parmi bann-la ti met kagoul. Me mo kapav idantifie de parmi bann-la. Bann diskision frekan avek frer mo boper pou enn zafer terin. Zot inn deza agres nou avan me mo pa ti kone taper pou vinn atak nou sann kou-la. Nou per pou nou sekirite.”

Enn sispe arete

Vishal presize ki so zanfan ek so bann neve inn tromatize par sa sen violans ki zot inn asiste. “Mo papa ti kapav perdi lavi. Linn perdi boukou disan. Li ni kapav manze ni koze akoz so lamaswar inn fraktire.”

Merkredi apremidi, brigad kriminel inn aret enn denome Atish G. Linn dir bann anketer ki li pou donn so version de-fe dan prezans so avoka. Linn plase an detansion. Zedi, linn konparet divan tribinal Moka kot linn inkilpe pou agresion avek premeditasion. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte. Li res dan selil polisiyer. So bann konplis aktivman reserse.

Comments

comments