Tantativ Sisid Flacq: Enn Mama Koup Lakord Pandi Pou Sap Lavi So Garson

Fini ariv enn sen rar dan Flacq yer gramatin, Zedi le 11 Zanvie. Enn zom, ki ena 40 an, inn esay terminn so lavi par met pandi anba enn pie mang, ki trouv pre kot so lakaz. Li ti pe ankor respire kan so mama inn dekouver so garson pe apandan anba pie-la.

Panike, mama-la inn al pran enn kouto ek koup lakord, ki zom-la inn servi pou met pandi. Sa ler lamem, lekor viktim-la inn tonb anba avek enn gran linpak ek viktim-la inn blese grav. Bann manb so lafami inn transport li an irzans lopital Flacq pou bann swin neseser.

Dapre bann medsin, leta so lasante zize preokipan. Lapolis inn ouver enn lanket pou determinn sirkonstans exak sa akt dezespwar-la.

Loading...

Comments

comments