[Video] Zainab Ansari: So Papa “Nou pa pou anter Zainab tanki pa trouv meurtrie-la”

Tonton Zainab Ansari dir ki lapolis ‘pa pe korpere’ ek azoute: “Nou pa anvi enn inosan pas pou enn koupab.”

Enn sef lapolis Pakistani inn ranvwaye akoz li pann travay lor investigation viol ek meurt enn tifi 6 an byin.

Zainab Ansari ti disparet kan li ti pe al enn klas Koranic le 4 Zanvie ek so lekor inn retrouve dan salte plis ki 2 kilomet depi so lakaz dan Kasur Mardi le 9 Zanvie.

Bann ofisie dir ki li ti ena 8 an me so lafami inn konfirme ki li ti ena zis 6 an.

Video:

Sa meurt brital-la inn fer antie Pakistan soke ek araze, avek plis ki 1000 protester lor simin Kasur, Lahore ek Karachi.

Apre enn interview avek papa Zainab, Anees, Punjab Chief minister Shahbaz Sharif inn ranvway sef lapolis pou neglizans.

Mr Ansari inn akiz lapolis pou lanter zot travay apre ki so tifi ti porte mankant depi enn semen.

Tonton Zainab, Ghulam Rasool, dir: “Lapolis pa pe korpere avek nou. Nou anvi lazistis.

“Nou anvi amen meurtrie-la divan nou. Nou pa le enn inosan prezante kouma koupab pou lav sa case-la.”

Violent clashes have happened in Kansur, Lahore and Karachi
Image:The murder sparked protests in Kasur, Lahore and Karachi

De personn inn mor and trwa blese apre ki bann protester inn gengn enn clash avek lapolis Merkredi le 10 Zanvie, enn tigit apre fineray Zainab.

Trwa polisie inn arete pou tir kout bal lor bann protester olie tir lao.

Bann manifestasion inn kontinie Zedi osi.

“Plis ki 1000 protester ti lor simin,” enn polisie Kasur dir.

“Zot inn anvway ros lor bann batiman lopital gouvernman, lapolis ek biro depite komiser.

“Inn koumans pran sekirite ek esay kontrol lasitiasion.”

Zainab is the eighth child to be raped and murdered in Kansur in the past 12 months
Image:Zainab is the eighth child to have been raped and murdered in Kasur in a year

Li azoute ki omwin 20 personn inn arete par lapolis apre meurt Zainab ‘me bann anketer pann resi trouv oken prev ziska ler.’

Zainab witiem zanfan kinn viole ek touye dan Kasur depi 12 mwa dernie, dapre lapolis.

Gouvernman Punjab pe ofer enn reward 10m rupees (£66,460) pou informasion ki pou ed kaptir meurtrie-la, ek enn konpansasion pou bann protester kinn mor Merkredi.

Lamor Zainab inn vini mwins ki 3 an apre skandal dan Kasur kan omwin 280 zanfan ti filme ki zot pe agrese seksielman par enn gang 25 personn, kinn blackmail zot paran pou partaz bann video-la.

Loading...

Comments

comments