Meurt Sainte-Croix: “Ayo pa bat mwa, mo pe mor”

Zot ti atas li avek baro enn laport an metal enn antrepo ki akote restoran santral dan Sainte-Croix kot Patrick Gaëtan Souavé inn dekouvert dan enn lamar disan yer, Vandredi le 12 Zanvie, par bann polisie stasion lapolis Abercombrie. Ti ver 05hr30.

Bann polisie inn al sir plas apre enn reket pou enn ka tantativ vol. Viktim-la inn imediatman transporte lopital Dr A G Jeetoo, Port-Louis. Me linn rann lam ver 07hr30.

Enn tigit pli boner, swa ver 04hr00, inn tann bann kriye an detres: “Ayo pa bat mwa mo pe mor, pa pil lor mo vant.” Lotopsi, kinn pratike par Dr Maxwell Monvoisin, Principal Police Medical Officer, inn atribie dese Patrick Gaëtan Souavé a enn sok emorazik swit a bann blesir lor so figir.

Kinn pase exakteman ? Enn parmi bann proprieter restoran, Marlene, Leung Laeng Sen Leung To Chun, 67 an, inn arete pour meurt. Dan so depozision, proprieter restoran-la, inn rakonte an detay ki finn pase dan lanwit Zedi ziska Vandredi. Dapre li, so frer inn rant lakaz ver minwi apre ki linn al rann vizit so madam lopital. Linn manze avan guet televizion ziska anviron dezer dimatin. Ener tan plitar, so frer Baba inn leve ek inn dir li ki linn tann enn tapaz sorti depi restoran-la.

Marlene ki pann tann naryin inn deklare: “Ta to pe reve twa, al dormi.” So frer inn pran enn tors elektrik ek desann dan restoran. Enn tigit apre, linn tann Baba kriye: “Voler, voler…” Marlene inn galoupe ek inn al guet so frer ki ti pe lite avek enn individi. Zom-la ti an posesion enn pins. Avek difikilte zot inn resi metriz li. Se a traver enn linpost par deryer batiman-la ki sispe-la inn rant andan restoran.

Baba, ki pankor donn so depozision, inn toutfwa donn mem version pandan enn interview avek bann zom sirintandan lapolis, Shyam Bandoodep depi CID. So depozision pou fer dan prezans so avoka, li dir. Se premie fwa ki enn individi inn rant andan zot komers.

Loading...

Comments

comments