Viol Enn Tipti Tifi 4 An: Koupab-la Enn Manb Lafami

Dan Genlis, Cote-d’Or, lanket otour viol enn tipti tifi inn pran enn lot tournir ki pa ti atann, akoz sispe-la kapav enn manb lafami viktim-la.

Sa revirman sitiasion-la inn prodir alos ki avoka enn profeser ki ti sispekte pou sa krim-la inn remet ziz instriksion enn rapor kinn realize par enn exper zenekolozi.

Tou ti koumanse an Novam 2016 kan papa viktim-la ti trouv enn tas disan dan kilot so tifi.

Papa-la inn averti so madam lor sa sitiasion-la apre, swit a enn konsiltasion kot enn medsin kot inn idantifie enn iritasion o-nivo pubi tifi-la, medsin-la inn konfirme ki linn viktim enn viol.

Alos zot inn esay konpran explikasion tipti tifi-la ek sa inn fer zot kwar ki sispe-la ti so profeser.

Linn pas kat mwa an detansion provizwar ziska le 23 Mars 2017, enn analiz inn konfirme ki tas disan lor tipti tifi-la so kilot kontenir sperm enn manb lafami viktim-la osi.

Alos ki papa-la inn explike ki so prop sperm inn kapav rant an kontak avek kilot so tifi dan panie linz sal, enn exper zenekolozi inn explik BFMTV ki li remet sa teori-la an dout. “Selon le gynécologue, la concordance entre les deux taches correspond à une manipulation, d’abord par une pénétration digitale puis une tentative de viol et enfin une éjaculation. Pour que les deux taches arrivent à se confondre, il aurait fallu que le transfert se réalise dans les 20 minutes, délais durant lequel le sperme sèche. Cela parait donc peu vraisemblable.”

Lanket pou kontinie lor sa zafer-la ek nou swete tou regle pli vit posib pou sa tipti tifi-la.

Loading...

Comments

comments