Afzar Goodur Meteo: “Si li pas pre avek Moris nou pou re viv bann inondasion 2008/2013”

Mr Meteo dimann tou Morisyin si zot inn pare pou resevwar Berguita. Li dir ki dapre bann dernie obzervasion satelit ek model nimerik plis bann meteorolog Americain ek Anglais, zot pe donn li enn trazektwar ver Moris ek La Reunion.

Mr Meteo dir: “Berguita pe intansifie, ena enn posibilite pas Nord Ouest lil Moris ek 60 km distans. Tou zafer an faver pou li vinn ankor pli for me li pena gran diamet. Dapre mwa, sa kantite lapli ena avek li ek si li pas pre avek Moris, malerezman nou pe re viv bann inondasion 2008 ek 2013.”

Afzar azoute ki bann niaz ki dan periferik Berguita tou pou konverz ver li ek sa posib pou les nou enn letan kapav dir bon pou dimin. Sirtou ki azordi apremidi, Dimans le 14 Zanvie, nou finn rant dan enn zonn so ek imid. A 20hr Berguita ti lor pwin 18.1 sid 62.9 est. Li stasioner ek si vremem so trazektwar konfirme lerla Mr Meteo pou konfirm nou bann landrwa ki pou vreman ena risk.

Afzar Goodur konsey tou bann zanfan pou al lekol trankil ek dimin apremidi li pou guet evolision. Dan Rodrigues, lapli pe byin tonbe avek divan ki pe ariv ziska 100km/hr.

Comments

comments