Connect with us

Pailles: Enn Tifi 13 An Sove Pou Zouen So Amoure

Newsfeed

Pailles: Enn Tifi 13 An Sove Pou Zouen So Amoure

So bann paran pann trouv li depi avan-yer. Sa adolesant 13 an-la inn kit lakaz ver 7hr pou al kolez. Me so mama ek so papa pe ankor atann li, ziska Samdi aswar le 14 Zanvie, pou retourne. Dapre bann-la, linn al zouen so kopin.

Se ver 13hr Vandredi ki enn kouzinn, ki frekant mem kolez ki zen tifi-la, inn fer so bann paran kone ki li pann vinn dan klas. Depi sa, zot lemond inn koule. “Ti zanfan gate dan lakaz sa…” So mama, inkonsolab, pa konpran kouma zot ‘bebe’ inn kapav fer enn zafer parey. So papa, ki ena problem lasante, inn sibmerze dan tristes. Se 22hr, aswar so disparision, ki zot inn al stasion lapolis Pailles pou fer enn depozision.

“Mo pa pe konpran. So konportman pa fer kwar ki ena kitsoz abnormal,” so papa dir. “Zame linn mank naryin, li kouma enn ti laprinses isi. Tou saki li dimande li ginyin… Li so papa so lavi sa. So gran frer ador li,” mama-la explike. Personn pa ti pe doute ki li ena enn ti kopin. “Kan nou dimann li ar kisann-la li pe koze lor portab, li dir ek enn kamarad.”

Se gras a kouzinn adolesant-la ki so bann pros inn aprann ki linn probableman sove depi lakaz pou zouen so amoure. “Li anvway mesaz so kouzinn. Si li kontan enn garson, li dir nou, nou pou trouv enn solision, me li pa kapav sove ek donn nou stres,” so lafami deplore.

Dapre bann dernie mesaz linn anvwaye, li dan Terre-Rouge. “Ou trouv mwa malad koumsa, mo pa les personn pas mizer dan lafami. Mo tifi ed mwa dan mo biznes vann poul ek li mem vinn ar mwa dan wiken pou travay,” papa-la konfie. So mesaz detres, li swete de tou ker ki so tifi tann li. “Nou zis anvi dir li retourne, paski depi linn ale nou pa pe manze ek dormi…”

Loading...

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top