Rose-Belle: Retrouv Enn Zen Zom Blese Lor Koltar

Lapolis Rose-Belle inn ouver enn lanket apre ki zot inn dekouver enn zen zom lor koltar dan enn ti simin dan landrwa Merkredi le 17 Zanvie.

Bann grav blesir ki zen viktim-la ti ena lor so latet inn intrig bann anketer. Zot soupsone ki zen zom-la inn agrese avan ki zot abandonn li sir plas.

Lapolis pankor anrezistre version de-fe viktim-la akoz li dan enn leta kritik dan inite swin intansif lopital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle. Lanket pe kontinie.

Comments

comments