[Video] Bel Air Rivière Sèche: Kan Proprieter Enn Sipermarse Menas Ek Agres Enn Vwazin

Proprieter enn sipermarse ki trouv dan Bel Air Rivière Sèche, enn denome Gawtam B., inn menas enn vwazin akoz enn problem parking. Tousala inn deroule yer, Vandredi le 19 Zanvie.

Dapre vwazin-la, kinn filme sa sen-la, li alegue ki proprieter sipermarse-la servi so lakaz pou fer parking pou sipermarse, san permision proprieter lakaz. Kan al koz avek misie Gawtam B., li bat proprieter lakaz-la ek so garson, ki ankor enn miner. Linn osi fer bann menas.

Nou viktim finn al stasion pli pros pou depoz enn plint me lapolis dir ki zot pa kapav rant dan enn kes sivil. Proprieter lakaz-la inn demanti sa ek alegue ki proprieter sipermarse-la mars avek bann politisyin ek pa kapav fer li naryin. “Li mars avek bann politisyin ek lapolis pa le rant ladan. Nou pe viv dan enn lil Moris ki fini koronpi ek pouri. Se nou dimoun mizer ki pey lepo kase,” viktim-la konfie.

Lor enn video ki viktim-la so tifi inn filme, nou trouv proprieter sipermarse-la (an rouz) menas proprieter lakaz kot li fer parking so sipermarse san permision.

Video:

Dapre viktim-la, linn al guet enn avoue ki proprieter sipermarse-la inn fini ‘bribe’. Alos ni avoue-la inn servi proprieter sipermarse-la papie, ni pe retourn viktim-la so kas. Proprieter lakaz-la pans pou al fer enn plint CCID Line Barracks dan bann zour ki pe vini.

Loading...

Comments

comments