[Audio] Komision Ladrog: Kailash Trilochun Zistifie So Bann Vizit Prizon

“Zame mo finn peye, ni monn dimann bann-la pou pey mwa pou sa bann vizit an mas-la.” Kailash Trilochun finn explik li lor bann vizit avek bann trafikan ladrog ant 2009 ek 2011, ladan 41 prizonie dan enn sel zourne an Oktob 2009. Azordi, Lindi le 22 Zanvie, mark deziem odision sa avoka-la divan komision danket lor ladrog, apre premie odision le 30 Novam dernie.

Kailash Trilochun konsede ki tou sa bann prizonie-la pa ti so bann klian. Li insiste toutfwa lor bann fe ki so bann vizit zistifie. Sa avoka-la revele ki a lepok, li ti pe travay lor enn mosion pou permet tou saki kondane pou trafik ladrog pou gengn enn remiz an verti Dangerous Drugs Act.

Li azoute ki linn travay an kolaborasion avek Roubina Jadoo-Jaunbocus. “Les visites en masse étaient sollicitées contrairement à ce qui a été dit.” Bann explikasion ki konvink Paul Lam Shang Leen.

Audio:

Par ayer, Kailash Trilochun dimann bann manb baro pou resezi zot, sirtou si tou saki finn dir divan komision ladrog avere. “It’s sad and it’s a shame if any of this is true. The integrity of the bar needs to be preserved and it is a shame if barristers are involved in drug trafficking.” Li dimann komision ladrog pou rekomann bann sanzman lor lartik 58 Dangerous Drugs Act.

Loading...

Comments

comments