Lapli Toransiel: Plizir Larout Inpratikab

Akoz gro lapli ki pe bat antie lil Moris, plizir larout atraver pei zot inpratikab azordi, Zedi le 25 Zanvie, serzan Barlen Munisami depi Traffic Branch inn anonse lor Radio Plus.

Koumsa mem, larout Anse-Jonchée dan lesid inn ferme pou sirkilasion, apre aveni Berthaud dan Quatre-Bornes si parei.

Larout Petite-Rivière egalman inpratikab, notaman Gros-Cailloux ek Cité Richelieu, apre larout ki pas divan iniversite teknolozi dan La Tour Koening. Bann otomobilist ki pe sorti Rivière-Noire pou al Grande-Rivière bizin donk pas par Chebel Branch Road.

Bann otorite fer resortir ki li danzere pou pran larout ek konsey zot pou pran larout si li neseser zis.

Loading...

Comments

comments