Li Touy So Papa Infidel: Vwasi Kinn Arive Sa Zour-la

Li ti soupsonn li pou infidelite. Ek pandan enn diskision, Ronny Ramchurn inn fini par touy so papa, Kirshnaduth Ramchurn, 65 an, enn ex-kaporal National Coast Guard (NCG). Zen zom 26 an-la pou tradir divan lazistis azordi, Vandredi le 26 Zanvie, sou enn akizasion meurt.

Se yer apremidi, Zedi le 25 Zanvie, ki lekor san lavi viktim-la, rekouver avek siman, inn dekouver dan enn barik dan so lakaz ki trouv dan Grande-Rivière-Sud-Est (GRSE). Lotopsi pratike par sef servis mediko-legal lapolis, Dr Sudesh Kumar Gungadin, inn atribie dese Kirsnaduth Ramchurn a enn fraktir likou deryer so latet.

Ronny Ramchurn inn transporte stasion lapolis pou so interogatwar. Dan enn premie tan, linn nie tou bann fe. Apre linn avoue so krim. Linn explik bann anketer ki so papa ek li ti pe gengn diskision depi enn bon moman. Desam dernie, madam Kirsnaduth Ramchurn ti port plint kont li pou violans domestik. Viktim-la, ex-kaporal-la, inn fer enn depozision kont so garson pou insilt mem zour.

Agrese avek enn bout dibwa

Ex-kaporal NCG ti kit lakaz pandan enn mwa. Se Vandredi le 19 Zanvie ki linn rant kot li. Dimans le 21 Zanvie, enn diskision violan inn eklate ant papa ek garson. Ronny Ramchurn ti pe soupsone ki linn pas tou sa letan-la kot so metres ki abit mem lokalite.

Dan enn akse koler, zen zom-la inn pran enn bout dibwa ek inn agres so papa. Apre ki linn trouve ki so papa pa pe respire, linn transport li dan saldebin. Linn answit al dan enn seans lapriyer dan lokalite.

Kan linn rant lakaz, linn met lekor-la dan enn lot lasam ek inn debaras zarm krim-la dan lariviyer deryer so lakaz. Lindi le 22 Zanvie, kan linn konstate pe gengn enn loder for dan lakaz, sispe-la inn anvelop lekor-la avek enn kouvertir ek inn deplas li dan garaz. Linn aste enn barik dan lakel linn plas kadav-la avan rekouver li avek siman.

Kouvertir ki ti plin avek disan

Kan li pann gengn so nouvel depi Dimans, frer Krisnaduth Ramchurn inn alert lapolis Bel-Air Merkredi le 24 Zanvie. Bann ofisie inn debark kot viktim-la mem zour, me Ronny Ramchurn inn refiz akse lakaz-la.

Zafer-la inn refere avek Criminal Investigation Division Bel-Air. Bann anketer inn retourne so landimin, akonpanie avek madam Krisnaduth Ramchurn, sann kou-la pou enn lafouy dan lakaz. Se dekouvert enn kouvertir ki plin avek disan kinn met pis dan zorey bann ofisie. Ek bann eleman Scene of Crime Office inn vinn sir plas lor vites.

Loading...

Comments

comments