[Video] Petit Raffray: Varsha “Akimilasion dilo lor mo vwazin so dal provok boukou moustik”

Zot inn tap tou laport me naryin pann fer. Zot inn mem koz avek vwazin-la pou fer demars retir tou sa dilo-la depi so dal pou pa provok proliforasion moustik me pa naryin mem. Ziska zot inn desid pou kontakte nou pou fer piblie sa problem-la. Varsha* (prenon modifie), enn abitant Petit-Raffray, inn apros nou pou rakont so kalver toulezour aswar.

Varsha konfie: “Noun koz avek vwazin-la plizir fwa. Apre plizir zour lapli, dilo inn akimile lor so dal ek sa pe provok boukou moustik. Pena oken desarz dilo lor so twa. Anplis, ena enn pie mang pre kot mang inn tonbe ek pouri lor la. Mo lafenet pre avek so dal ek aswar moustik fer bal. Noun fer plizir plainte saniter Rivière du Rempart. Enn madam ti vini pou koz avek zot.”

Dapre nou interlokitris, li dir ki a de lokazion enn madam depi saniter ti vinn koz avek so vwazin. Me oken aksion pann pran. So vwazin pann mem met enn desarz ou fer demars retir dilo lor so dal.

Varsha explike ki so vwazin ena enn desarz me tou dilo desann dan zot lakour. Kan inn koz avek bann-la pou fer dres sa, zot fer zorey sourd. Apre sa, Varsha so bann pros inn met enn bout plastik kot desarz-la pou anpes dilo tonb kot zot paski sa pe akimile. Me apre enn zour, bann-la inn tir li ek tou dilo pe kontinie tonb dan Varsha so lakour.

Video:

Loading...

Comments

comments