Meteo Afzal Goodur Pou Azordi Zedi Le 1er Fevrie

Afzal Goodur dir ki nou pa finn viv sa lavi anchene-la me dan lekol nou finn aprann ki ete esklavaz. Bonn fet liberte zot tou. Letan azordi, Zedi le 1er Fevrie, avan midi pou res ansoleye avek enn tanperatir bien so. Me rezion Mahebourg ki pou resanti saler-la plis.

Mr Meteo prevwar: “Apartir midi edmi letan pou koumans vinn niaze. Enn bon parti lil sirtou lor plato santral pou res niaze avek enn posibilite lapli ver 17hr/18hr. Lamer res parey kouma yer, Merkredi le 31 Zanvie, avek vag ant 1 met a 1.6 met.”

Dan Rodrigues, letan li pou lekontrer saki kot nou. Avan midi pou res niaze avek enn posibilite ti lapli ek apre 13hr letan pou bon. Me lamer pou res byin azite avek bann vag 2.3 met akoz prezans Cebile.

Li pe touzour deplas byin dousman ver louest. A 4hr li ti lor pwin 15.5 sud 77.0 est. Bann danze ki pe guet nou par divan. Sa posibilite-la touzour existe. Pa blie chek Afzal Goodur so bann post dan bann zour ki pe vini.

Loading...

Comments

comments