[Audio] Nwayad Baie-du-Tombeau: Kopin Desede, Kopinn Dan Lanbilans SAMU, So Ser 11 An Introuvab

Finn gengn enn nouvo ka nwayad azordi, Zedi le 1er Fevrie, dan Baie-du-Tombeau.

Seri nwar kontinie dan nou lagon Moris. De ka nwayad inn anrezistre azordi, Zedi le 1er Fevrie 2018, apre ki trwa lezot ti anrezistre yer. Sann fwa-la enn lafami inplike dan sa ka nwayad-la.

Kopin-la inn desede tandi ki so kopinn retrouv li dan enn lanbilans SAMU, anrout pou lopital. So ti ser, enn tipti tifi 11 an introuvab ziska ler.

Inn transport gran ser-la lopital SSRN pou bann swin. Sa dram-la inn prodir enn tigit avan 16hr. Bann manb National Coast Guard ek Mauritius Fire Rescue zot aktielman sir plas pou retrouv tifi 11 an-la.

Finn ena enn lot ka nwayad Troux-aux-Biches kot enn garson 25 an inn mor nwaye.

Audio:

Comments

comments