Lapolis Atas Li Touni: Oken Sarz Kont David Gaiqui

Avek enn sourir, linn ariv lakour Curepipe. David Gaiqui inn atann ankor azordi, Vandredi le 2 Fevrie, pou ki lakour transe lor so sitiasion. Dapre nou bann informasion, biro direkter pourswit piblik (DPP) pann swete al de lavan avek bann sarz kinn porte kont sispe-la, swa sarz ‘larceny by night breaking whilst being masked’.

Dan lakour, bann avoka sispe-la ti egalman dan latant enn konfirmasion lor sa desizion lakour Curepipe-la.

Sispekte pou inplikasion dan plizir zafer vol, David Gaiqui ti susit emosion bann internot resaman apre ki enn video, dan ki montre li touni atase avek lasenn dan stasion lapolis Curepipe, ti difize lor bann rezo sosio par so ex-avoka.

Dayer, li ti transfere lopital Brown-Sequard dan lapremidi 30 Zanvie. Me Deepak Rutnah ti explik l’express ki so klian ti fer sa demann-la. Linn konfie ki David Gaiqui ti solisit prezidan National Human Rights Commission, Me Hervé Lassémillante, pou resevwar enn asistans sikiatrik.

Toutfwa, Me Deepak Rutnah pa ti dakor ki zot atas David Gaiqui avek lasenn. Enn sitiasion ki li pa dizere, li insiste, ek pena oken prev kont so klian.

Par ayer, panel avoka ki ti pe defann sispe-la ti reklam sispansion bann polisie inplike dan sa zafer-la. Me Ravi Rutnah ti lans enn ultimatum avek komiser lapolis pou li pran enn desizion. Se pandan konparision David Gaiqui dan lakour Curepipe Lindi le 29 Zanvie ki li ti fer sa.

Comments

comments