Nwayad Blue-Bay: Sanjay Les Deryer Li Enn Madam Malad Ek De Zanfan

“Mo pa ti kone mo pe guet mo mari pou enn dernie fwa…” Se bann parol pwayan Vimla, ki so mari inn mor nwaye Merkredi le 31 Zanvie.

Lekor san lavi Sanjay Rughoo, 49 an, inn repese par bann gardkot dan lagon Blue-Bay.

Zom-la, ki ti sorti ant kamarad sa zour-la, les deryer li enn madam ki ena problem lasante ek de zanfan.

Se ver 9hr Merkredi ki Sanjay Rughoo inn kit so lakaz, san dir so bann pros kot li pe ale. Zot inn aprann sa terib nouvel-la koumansman lasware atraver lapolis.

“Mo frer zame ti pe dir kitsoz kan li sorti. Enn tigit apre, nou finn aprann sa nouvel-la ki linn al lamer avek so de kamarad,” Karuna, 43 an ek ser viktim-la, explike.

Lotopsi inn atribie dese vitkim-la a enn asfixi akoz nwayad. Bann fineray inn fer azordi, Vandredi le 2 Fevrie, ver 10hr.

Loading...

Comments

comments