[Video] Bruno Botterav Nwaye Trou-aux-Biches: “Mo trouv mo mari koule divan mo lizie,” Sarah Dir

Enn lafami anplis atriste par disparision enn parmi zot. Bruno Botterave, 25 an, abitan Riche-Terre, inn mor nwaye dan lagon Trou-aux-Biches Zedi le 1er Fevrie.

Sarah Serret inn asiste nwayad so mari inpwisan. Li ek so bann pros ti fer enn sorti an katamaran dan lagon Trou-aux-Biches. Zot tou ti lor bato kan Bruno inn dimann skipper permision pou zet dan dilo. “Skipper-la inn rod kone si li kapav naze dan enn dilo ki fon. Bruno inn afirme avan zet dan dilo,” Sarah dir, ki ansint sis mwa. Li azoute ki li ti pe naze san problem kan a enn sertin moman linn imobilize. “Li ti byin kone linn gengn bann difikilte, me li pann rod panik nou. Monn trouv mo misie kouma pe koule. Monn dir skipper-la sap mo misie. Linn reponn li pa kapav naze sa profonder-la.”

Video:

Li afirme ki Bruno ti enn bon nazer. “Bruno ti papa kat zanfan. Mwa osi mo ena kat zanfan ek mo ansint. Mo lavi inn baskile dan kinz minit,” li rakonte. Lanket lapolis pe kontinie.

Loading...

Comments

comments