[Video] Lepor: Bagar Ant Bann Marin Tawainais Ek Indonesiens

Inn ariv enn bagar Mardi le 30 Zanvie dan lepor lor remorker MPA ant anviron 30 marin Taiwanais ek Indonesiens.

Dapre informasion noun ginyin, zot inn travers ‘gate’ gran lizour pou laguer ek rant dan bato MPA. Apre ki ti ena Maritime Week ek Securities dan lepor, nou poz nou lakesion ki sekirite bann travayer ek Morisyin ena laba ?

Video:

Dapre enn temwin sa senn-la, tou letan ena bagar dan lepor ant bann marin Tawainais ek Indonesiens kan zot bato lapes rant Moris. Ena servi bann zarm ki danzere ek mem lapolis pa kapav met lord avek zot.

Bann travayer dan lepor pa kapav travay kan sa bann marin-la dan paraz. Ek bann sekirite Quay ki responsab Cargo Handling pa met dimoun konpetan ek ki bizin pou travay. Se enn gran problem ki nou denonse ek dimann bann otorite konserne pran aksion.

Loading...

Comments

comments