[Video] Li Konsom Ladrog Sintetik: “Mo pou sanze,” Adolesan 17 An-la Dir

Se enn adolesan 17 an ki kone li pa dan enn leta normal. Pou koz, li drogue. Li ek enn lot garson inn filme alos ki zot ti sou linflians ladrog sintetik anba lavarang enn laboutik ki trouv Résidence Ste-Claire, Goodlands. Sa video ki pe sirkile lor Facebook inn dayer fer boukou dimoun soke depi Mardi le 30 Zanvie 2018.

L’express inn al rankontre adolesan 17 an-la kot li dan enn vilaz lenor. “Mo anvi sanze,” li dir. “Me mo pa bizin led personn, mo pou fer li tousel…”

Video:

Koumansman so kalver

Dayer li refiz admet ki linn konsom ladrog sintetik. “Se pa mwa lor video-la. Se enn lot dimoun,” sa zen garson 17 an-la afirme.

Pourtan, li soutenir ki li enn abitie larezion Sainte-Claire. “Mo ena boukou kamarad parti laba. Nou al laboutik, nou bwar enn bwason gazez, nou fim enn sigaret ek se tou.”

Kouma linn ariv la ? So mama Sarika rakont so desant dan lanfer, fini gengn enn an.

“So bann koleg inn insit li pou drogue. Li ti enn zouvrie dan enn konpayi ki fer savon. Bann koleg inn insit li pou drogue. Kan monn aprann ki li ena move frekantasion laba, monn dir li aret al travay,” Sarika rakonte an larm.

Loading...

Comments

comments