Flic-en-Flac: Kot Dianila Baptiste Ete ?

Sa lafami dan gran traka. Marie Dianila Baptiste, enn abitant Pointe-aux-Sables pa finn donn oken sign lavi depi Merkredi le 31 Zanvie. Trakase, so bann pros inn fer enn depozision stasion lapolis Flic-en-Flac. Enn avi resers inn lanse Samdi le 3 Fevrie.

Dernie fwa kinn trouv li, zen tifi-la ti met enn rob nwar apwa blan ek bann soulie talon kouler maron. Sa abitant Pointe-aux-Sables-la li tay mwayin, tin fonse ek ena seve kourt. Li sin despri.

Si zot ena kit informasion lor so size, kominik avek stasion pli pros avek zot or lor nimero swivan: 999, 208 0034 oo 208 0035.

Comments

comments