Meteo Afzal Goodur Pou Azordi, Samdi le 3 Fevrie

Afzal Goodur dir ki siklonn Cebile pou res enn referans dan siklonn pou sa kantite zour linn res intans ek byin aktiv. Ek osi, pou sa kantite lenerzi ki li pe zenere dan losean indyin.

Mr Meteo prevwar: “Kote letan, sa pe resanble parey kouma mwa pase. Apartir le 3 Zanvie letan ti fini koumans sanze ek azordi, Samdi le 3 Fevrie, nou pou koumans ena enn sanzman kote letan. Ena enn zonn instabilite ki pou mont ver nou rezion. Sa pou kre bann formasion niaze ki aktiv ek nou pou koumans gengn lapli, loraz ek zekler apartir azordi. Me ena zour intansite lapli pou plis kot kapav ariv 100mm dan enn zourne.”

Afzal explike ki pran le 3 ziska le 13, toulezour pou gengn lapli sirtou bann lapremidi. Ena enn posibilite Merkredi le 7 Fevrie pou ena risk tanpet elektrik ver 14hr a monte. Toulezour chek Afzal so bann post saki interese paski pou rann zot boukou servis. Sirtou ki pou ena Maha Shivratree.

Lamer zis rezion lepor ek louest ki pou ena vag 1 met. Leres rezion vag pou preske 2 met. Dan Rodrigues, soley pou domine avek saler. Lamer pou res move avek vag 2.8 met akoz prezans Cebile. 05hr25 azordi, siklonn Cebile ti lor pwin 18.3 sud 76.5 est. Li pe deplase dan enn direksion sud-sud-est a enn vites 11km/hr. Afzal azoute ki pou azordi nou kapav gengn 25mm lapli antie lil.

Loading...

Comments

comments