Ville-Noire: Ritish Bundhoo 14 An Desede; Rapor Otopsi Konklir Linn Nwaye

So bann pros soupsone ki li finn kapav agrese. Me lotopsi pratike lor lekor Ritish Bundhoo, 14 an, inn konklir ki linn desede par asfixi akoz nwayad.

Se dan lamatine azordi, Dimans le 4 Fevrie, ki lekor san lavi adolesan-la inn repese dan Île aux Aigrettes, par bann gardkot Mahebourg.

Li ti porte mankan depi Vandredi apremidi. Se Samdi le 3 Fevrie ki so papa, Ravishankar Bundhoo, inn raport so disparision avek lapolis Mahebourg.

Ritish Bundhoo ti kit so lakaz dan Bambous Vandredi le 2 Fevrie pou al kot so tantinn Ville-Noire. Linn al zouen so kouzin Blue-Bay, so ser Varsha explike. Alos ki li ti Mahebourg Waterfront, enn plezantri inn mal tourne. Adolesan-la inn sove sa ler-la.

So mama, Reshma Bundhoo, indike ki so nies inn resevwar enn call telefonn depi Ritish Bundhoo dan lasware Vandredi. Garson-la inn dir so kouzinn pou vinn pran li, ek li dan enn landrwa ki li pa tro kone. Kominikasion inn par laswit koupe ek bann pros Ritish Bundhoo pa finn gengn so nouvel depi sa. Ziska finn gengn so lekor azordi gramatin….

So bann fineray pou fer dimin, Lindi le 5 Fevrie.

Comments

comments