Baie-du-Tombeau: Ed Nou Retrouv Max Max

Max Max li tou pou so proprieter. Li enn zoli ti toutou me linn perdi dan Baie-du-Tombeau Samdi le 3 Fevrie ver 05hr45 gramatin. So proprieter pe mank li ek linn promet enn rekonpans dimoun saki pou ed li retrouv Max Max.

Max Max

Max Max enn toutou ki pa abitie andeor ek linn perdi sa zour-la. So lafami promet enn rekonpans pou tou informasion zot ena lor sa toutou-la. Proprieter-la abit dan Baie-du-Tombeau kot laboutik Manoo.

Zot kapav kontakte li lor 57737499 ou 57559661 pou tou informasion zot ena lor so toutou. Proprieter Max Max dir ki li tou letan res andan so lakaz ou laboutik. Li remersie zot an avans.

Comments

comments