Lorea Jason Ah Chuen Repran So Travay Kouma Server Dan Café LUX*

Se konsekrasion enn lavi antie pou Jason Ah Chuen, lorea kolez Royal Port-Louis (Science Side)

Si li pa ti pe atann, so rekter ek so bann kamarad inn kwar lor li. Zen zom-la, ki travay antretan kouma server dan Café LUX*, Port-Louis, inn dekros SSR National Scholarship kote sians. Jason Ah Chuen kont pourswiv so bann letid an Amerik me Mardi le 6 Fevrie, zen zom-la pou anfil ankor enn fwa so tablie server.

Se ant de servis ki Jason Ah Chuen inn tann so non lor radio. Linn kit so lakaz pou al travay azordi gramatin, byin avan proklamasion rezilta. 13hr, so siperyer inn akord li otorizasion pou ekout radio pou proklamasion lorea.

Bann premie personn kinn felisit Jason Ah Chuen se so siperyer ek so bann koleg dan cafe. So mama inn ariv enn tigit apre. Zen zom-la finn answit al so kolez pou selebre so sikse.

Comments

comments