Connect with us

Maltretans Dan Lopital: Anju 28 An “Dokter dir mwa mo bebe inn desede dan mo vant…”

Explik Ou Ka

Maltretans Dan Lopital: Anju 28 An “Dokter dir mwa mo bebe inn desede dan mo vant…”

Anju* (prenon modifie), 28 an, ankor dan sok. Li ansint trwa mwa ek li ti al kot so ser ki abit Rose-Belle Zedi le 1er Fevrie. Li ti al laba pou profit konze piblik. Nou interlokitris rakont kalver linn pase sa zour-la dan lopital Rose-Belle.

Anju konfie: “Monn koumans sinyin kot mo ser. Monn panike ek zot inn transport mwa lopital Rose-Belle. Laba zot inn chek mo sugar level, blood pressure ek pulse. Apre sa, monn zouen dokter kinn dir mwa enn zenekolog pou konsilte mwa enn ti moman. Monn sorti andeor ek zot inn fer test disan avek mwa. Zot inn osi met serom avek mwa antretan mo ti pe atann zenekolog-la.”

Apre 10 minit, Anju so dokter retourne ek dir li rant andan pou fer check-up paski pena oken zenekolog disponib. Enn fwa anadan, Anju alegue ki dokter-la inn met so lamin dan so parti prive pou guet leta so ti bebe. “Apre enn moman, mo tann dokter-la dir nurse-la ki mo bizin opere. Kan monn dimann li kinn arive, linn dir mwa mo ti bebe inn mor. Ki mo bizin fer enn curtage,” li azoute.

Nou viktim inn siyin ek al direksion klinik Wellkin. Enn fwa laba, zot inn met li lor enn Emergency Treatment. So landimin, enn zenekolog inn konfirm Anju ki so ti bebe byin ek an bonn sante. Linn fer li ekout batman leker so bebe. “Monn soke sa ler-la. Dan lopital dokter-la dir mo bebe inn desede ek isi li ankor vivan,” Anju explike.

Zenekolog dan Wellkin inn dir Anju ti disan andeor placenta ki ti pe sorti. Li enn zafer pou trakase me li pa enn danze pou so ti bebe. “Si mo pa ti al klinik deswit sa zour-la, mo ti pou fini perdi mo bebe akoz enn dokter kinn maltret mwa ek fer neglizans medikal. Enn sans mo pann swiv so konsey. Mo met angard tou fam ki ansint pa ekout zis enn sel dokter,” Anju dir.

Loading...

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Explik Ou Ka

To Top