Meteo Afzal Goodur Pou Lindi Le 5 Fevrie

Afzal Goodur dir ki azordi, Lindi le 5 Fevrie, nou pe leve avek soley me boner mem nou letan pou koumans vwale avek bann niaz an altitid. Nou pou kontinie resanti gro saler. Enn akoz pa pou ena labriz. Li pou byin feb. Ek deziem imidite pou res for dan nou rezion.

Mr Meteo prevwar: “Azordi pou ena bann niaz ki pou forme ek pou ena posibilite lapli ek loraz akonpanie avek zekler ver 11hr ziska 18hr. Mo prevwar enn 50mm lapli pou lazourne azordi. Me ena landrwa ena posibilite ariv 80mm lapli ek mem ziska 100mm. Lamer pou azite avek bann vag 1.6 ziska 1.9 met.”

Dan Rodrigues, pa pou ena lapli ditou. Afzal Goodur dir ki tou so bann post li an Kreol ek zot bizin deaktiv ‘auto-translation’ lor zot portab pou ki zot pa trouv so post an Angle ou Franse potis.

Comments

comments