Meurt Mundolene Vosloo: “Monn bat li enn sel kalot,” So Belmer Insiste

Li inposib ki so belfi inn trouv lamor swit a enn kalot. Me se samem ki Maria Magdalena Vosloo klame dan so depozision. Inn lir sa dan lakour intermediyer azordi, Lindi le 5 Fevrie. Prose intante pou kou ek blesir kinn antrenn lamor, me san lintansion pou touye, inn koumanse pou sa Sud-Africaine-la azordi.

Maria Magdalena Vosloo reprose pou bat so belfi, Mundolene Vosloo, 17 an, ziska li perdi lavi. Dram-la finn zoue dan lotel Riu Créole, Au Morne, le 5 Oktob 2016.

Dan so depozision, Maria Magdalena Vosloo rakont so maryaz avek Mike Vosloo, avek ki li ena enn zanfan. “Dan mo maryaz presedan mo mari, de zanfan finn ne. Nou finn desid pou vinn pas vakans Moris. Le 5 Oktob 2016, mo ti avek mo garson ek monn dimann Mundolene pou al sers serviet. Linn reponn mwa: You are my nanny and my dad pays you for that, go and fetch it yourself.”

Konfli ant belmer ek belfi

Maria Magdalena Vosloo dir linn donn so belfi enn kalot sa ler-la. Enn tigit apre, li avanse, enn diskision ant so mari ek li inn leve akoz konfli ant belmer ek belfi. “Monn gengn enn kalot par mo mari ek par laswit, monn al sers Mundolene. Kan monn pran li par so lamin, linn insilte mwa ek monn perdi mo kalm. Monn donn li enn klak. Se apre 20 minit ki monn aprann linn desede,” li kontinie dir.

Akize-la insiste ki linn donn so belfi enn sel kalot sa moman-la. Maria Magdalena Vosloo rekonet toutfwa ki li ti ena labitid diskite dan Afrique du Sud. Mo ti pins li ek mem dan aeropor, monn bat li lor so ledo me zour insidan-la, monn bat li enn sel kou. Pa ti par zalouzi me plito pou fer li per.”

Li ti inkonsiant

Enn server lotel Riu Creole inn apele lor bar temwin ek li indike ki linn konstat prezans enn tifi anba. “Ti an Oktob 2016. Monn essay kominik avek li, me li pa ti pe reponn. Ti ena enn garson akote li,” linn soulinie.

De so kote, Dr Mootoo rakonte ki linn solisite par personel lotel-la. “Li (Mundolene Vosloo) ti inkonsian ek pa ti ena poul… Her blood pressure wasn’t recordable and her pupil was fixed and dilated and there was some blood around oral cavity,” medsin-la inn fer kone.

Prose pou kontinie divan mazistrat Navina Parsooramen le 14 Fevrie, avek temwaniaz Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef servis mediko-legal lapolis.

Loading...

Comments

comments