[Video] Aliya Bibi Seelarbokus, Loreat: “Monn kriye kan monn tann mo non”

Li touzour pa kwar. Aliya Bibi Seelarbokus fer loner kolez Lorette Quatre-Bornes apre ki linn dekros enn labours kote teknik. Sa abitant Highlands-la afirme ki li pa ti pe atann pou tann so non parmi bann lorea 2017.

“Monn kriye kan monn tann mo non parmi bann lorea. Mo remersie Bondie, mo bann paran, mo bann pros ek mo bann kamarad pou sa reisit-la,” Aliya Bibi Seelarbokus deklare.

Video:

Mama zen fam-la travay kouma profeser dan mem kolez. So papa, li responsab resours imin dan Omnicane. Aliya Bibi Seelarbokus indike linn swazir ‘Food and Nutrition’ pou so bann letid siperyer. “Mo finn touzour kontan sa matiyer-la,” loreat-la konfie.

Loading...

Comments

comments