Camp-Levieux: Enn Operasion Crackdown Fer 10 Arestasion

Enn operasion koutpwin inn mene dan larezion Camp-Levieux, Rose-Hill, yer gramatin boner, Lindi le 5 Fevrie. Sa inn permet bann polisie prosed a larestasion kat sispe pou trafik ladrog, trwa arestasion pou bann deli vol ek enn dizen lezot pou bann manda dare.

Sa operasion polisiyer-la inn mene par bann zom inspekter Soopramanien Samynaden, responsab CID Camp-Levieux. Enn dizen lakaz inn perkizisione. Konkour lisyin renifler inn solisite pandan sa landing lapolis-la.

Parmi bann sispe arete, nou retrouv Ankish Lutchoomun, enn zenes 21 an, ki so papa an detansion prevantiv pou enn zafer inportasion eroinn. Linn kofre avek enn sertin kantite eroinn, ladrog sintetik ek enn som Rs 5 000 ki soupsone inn ginyin par lavant ladrog. Allendy Prosper, 19 an, koni par l’ADSU, inn egalman interpele pou posesion ladrog sintetik, ek Kenny Jacquette, 28 an, inn arete an posesion mem ladrog.

Se swit a enn seri plint bann abitan larezion ki sa operasion polisiyer-la inn monte. Tou sispe arete inn tradir divan tribinal Rose-Hill yer.

Sa lexersis-la, kinn solisit diferan inite lapolis divizion louest, ti dirize par asistan sirintandan lapolis, Aniff Thug, responsab Criminal Investigation Division (CID) sa divizion-la. Bann polisie sef inspekter Ramdour, responsab stasion lapolis Camp-Levieux, inn osi partisip dan sa landing lapolis-la.

Loading...

Comments

comments