Lakour Intermediyer: Enn Bal Garde Kom ‘Souvenir’ Kout Li Ser…

Rs 10 000. Se montan ki Chéri Ivano Jacob bizin peye. So santans inn tonbe yer, Lindi le 5 Fevrie, dan lakour intermediyer.

Sa pint-la inn rekonet koupab pou posesion aminision. Ek mazistra Pranay Sewpal inn estime ki enn lamann li enn santans zis pou enn ka parey.

Se le 16 Juin 2015, pandan enn lafouy dan so lakaz ki trouv La Tour Koening, ki Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU) inn retrouv enn bal dan enn larmwar, dan lasam dormi Chéri Ivano Jacob. Li ti alors explik bann anketer ki se lor simin linn trouv sa bal-la.

Pint-la inn presize ki li ti anvi gard bal-la kom ‘souvenir’. “Mo pa ti ena oken move lintansion kan monn gard bal-la. Mo ti pou fer medayon avek sa ek met li dan mo lasenn pou ki mo gard li kom souvenir,” linn dir dan lakour intermediyer. Toutfwa linn konsede ki li pena permi zarm.

Linn apele lor bar, Chéri Ivano Jacob inn konsede linn komet enn ofans ek linn prezant so bann exkiz lakour. Linn rekonet koupab Lindi le 22 Zanvie. Li ti reprezante Me Hisham Oozeer.

Comments

comments