Meteo Afzal Goodur Pou Mardi Le 6 Fevrie

Afzal Goodur swet zot tou bonzour. Li dir ki nou touzour dan enn zonn imid ek instab. Me sa bann niaz an altitid ki lor nou rezion finn fer tanperatir bese enn tigit. Ena bann niaz aktiv ki pe apros nou par louest ek sa riske afekte nou letan azordi, Mardi le 6 Fevrie.

Mr Meteo prevwar: “Ena risk gro lapli ek loraz, zekler azordi osi ver midi. Sirtou rezion Rose-Belle. Ena enn bas presion posib ki pou merze lor pwin 16.1 sud 52.8 est. Li posib ki sa vinn degrad nou letan ankor plis.”

Lamer pou azite avek bann vag andeor brizan rezion louest ki kapav fer 1.1 met, lenor 1.4 met, lest 1.9 met ek lesid 2.2 met. Dan Rodrigues, letan pou res bon.

Loading...

Comments

comments