Trafik Ladrog Maurice-Réunion: Mike Brasse Kondane 8 An Prizon

Sezour dan lonbraz prolonze pou Mike Braase, Osman Kamil Mohammed ek Royce Almonzo Capdor. Zot inn kondane yer, Lindi le 5 Fevrie, par tribinal koreksionel Saint-Denis, La Reunion, a prizon ferm.

Mike Brasse inn gengn 8 an prizon. Alos ki so de konplis Morisyin inn gengn 4 an ek 3 an prizon respektivman. Se samem ki bann media La Reunion raporte.

Skipper Mike Brasse ti intersepte le 11 Novam 2016 dan so bato dan lepor Sainte-Rose, avek 42,2 kilo eroinn, pou enn valer Rs 600 millions. Bann servis ladwann inn sezi bato Sweet Love Mama ek so kargezon. Sa ladrog-la ti destine pou reexportasion ver Moris.

Dan sa zafer-la, de Reunionnais inn plonze. Corine Clain, koni kom metres Mike Brasse, inn gengn 3 an prizon ferm. Alos ki so garson, Kevin Zettor, bizin kraz 2 an prizon avek sirsi enn an. So lot garson, Gregory Grondin inn relase.

Tou inn zize pou trafik ladrog ant Moris ek La Reunion. Mike Brasse osi soupsone kom proprieter bato Ilot Gabriel, ki finn egalman sezi dan Sainte-Rose.

Comments

comments