[Video] Proprieter Tabazi Bonanza Rakont So Kalver

Bannla inn sirvey bann fe ek movman boutikie-la. De individi kinn port enn mouswar lor zot vizaz inn agres Sadeck Oozeer, proprieter tabazi Bonanza dan Rose-Hill.

Ti Dimans le 4 Fevrie dernie. Proprieter sa tipti komers-la ti pe rant kot li kan linn agrese kout cutter avan ki bannla depouy li enn som Rs 64 000.

Video:

Bann malfra inn atann ki viktim-la, ki ti lor so motosiklet, ralanti lor lakwraze lari La-Reine ek Laboudonnais dan Rose-Hille pou komet zot forfe. Sadeck Oozeer inn konfie avek l’express.

Comments

comments