[Video] Deviasion Routiyer Port-Louis : Lapolis Donn Leson Lor Facebook

Enn veritab kafarnom. Depi sa lantre-la, Mardi le 6 Fevrie, bann deviasion routiyer dan Port-Louis, pou bann travay konstriksion autopont Decaen, boukou otomobilist pa pe konpran naryin. Ek bann ralantisman konsekan pa finn aranz bann zafer.

Konsian lor sa sitiasion-la, lapolis dimann korperasion bann izaze larout. Ek pou ‘dekod’ bann deviasion, zot inn poste enn video lor zot paz Facebook. Sef inspekter Traffic Branch, Ashok Matar, explike klerman, avek bann zimaz, ki bann larout pou pran pou ralie lenor ou sorti andeor Port-Louis.

Se pa avan enn an ki sitiasion pou retourn normal. “Konstriksion autopont pou pran enn an, donk bann deviasion osi, Road Development Authority explik nou. Kote lotel gouvernman, zot avanse ki bann otomobilist ki pe fer sa traze-la bizin san dout pran larout pli boner, akoz bann deviasion pou alourdi dire traze-la.

Video:

Enn solision ki pa paret an lord. Minister fonksion piblik pe aktielman fer enn sondaz pou determinn linpak bann anbouteyaz lor arive bann fonksioner dan zot biro. Ek pou fer lalimiyer lor sa tipti lanket-la, li posib ki zot pou revwar ler zot rant travay.

Comments

comments