Grand-Bassin : Gardyin Plaine Raoul Arete Pou Kiltivasion Gandia

Rekolt ti bon pou bann ofisie Anti Drug & Smuggling Unit (ADSU) division lesid. Zot inn met lamin lor 509 lagrin gandia pandan enn desant dan sase Plaine Raoul, Grand-Bassin yer, Merkredi le 7 Fevrie.

Sa operasion-la inn mene enn tigit avan 10hr. Bann limie brigad antidrog inn interpel gardyin-la, enn abitan Grand-Bois ki ena 34 an, apre enn zom ki abit mem landrwa. Dan ti kabann gardyin-la, bann polisie inn dekouver de sase an plastik. Dan enn-la ti ena 129 lagrin gandia. Ek dan lot-la, ti ena 380.

Gardyin-la inn montre bann ofisie l’ADSU kot li ti pe kiltiv gandia dan sase-la. Zot inn sezi 5 plan gandia ki mezir ant 1 ek 2 met.

Zot inn osi fer enn lafouy dan lakaz gardyin-la dan Grand-Bois ek pann trouv naryin inkriminan laba. Me, pandan perkizision lakaz lot sispe-la, enn som Rs 22 000 an divers koupir inn retrouve. Bann limie soupsone ki sa larzan-la inn ginyin par lavant sa gandia-la.

Tou le de zom inn plase an detansion polisiyer. Zot pou konparet lakour azordi, Zedi le 8 Fevrie, sou enn akizasion provizwar possession of cannabis seeds for the purpose of cultivating.

Comments

comments