Meteo Afzal Goodur Pou Zedi Le 8 Fevrie

Mr Meteo dir ena prezans enn anti-siklonn dan sid Mascareignes avek enn presion 1023 hp. Sa bas presion ki pe evolie pre avek nou rezion, so bann niaz finn dekale plis ver lest lil Moris. Samem ki pe touzour afekte nou letan ek pou kontinie afekte azordi, Zedi le 8 Fevrie.

Afzal Goodur prevwar : “Ankor touzour pou ena bann gro lapli dan lazourne azordi sirtou ver 09hr avek posibilite loraz pwisan ek zekler. Paski nou ankor dan sa zonn instabilite-la. A 05hr bas presion ti lor pwin 18.4 sud ek 56.9 est. Nou res konserne par 2-3 kous niaz ek pou trouv reyon soley difisilman azordi, sirtou avan 13hr.”

Lamer pou res azite avek bann vag oter 2 met otour lil. Dan Rodrigues letan res kouver avek bann niaz an altitid me risk lapli byin feb. Afzal dir li pou retourn anver nou dan lazourne si ena kit evolision ou sanzman letan pou prevwar.

Loading...

Comments

comments