[Video] Gro Lapli Vacoas, Quatre-Bornes Ek Bambous

Gro lapli pe tonbe lor plizir rezion nou lil azordi, Zedi le 8 Fevrie.

Bann lavil konserne pou le moman se Vacoas, Quatre-Bornes ek Bambous.

Meteo prevwar ki move letan pou persiste ziska azordi aswar. Bann lapli for inn koze par formasion bann niaz aktif ki pou akonpanie avek loraz izole.

Video:

Comments

comments