Meteo Afzal Goodur Pou Vandredi Le 9 Fevrie

Afzal Goodur dir ki bann niaz aktiv ki ti pe inflians nou letan inn dekale ver lest ek se otour lil Rodrigues ki pe koumans gengn sa bann gro avers-la. Sa pou inflians letan laba parey kouma inn inflians nou letan sa 2-3 zour-la.

Mr Meteo prevwar : “Letan kot nou azordi, Vandredi le 9 Fevrie, pou res kouver avek briyar dan rezion Grand-Bassin ek ena posibilite enn ti lapli lor plato santral. Ant 8hr ziska 11hrpou ena perse soley sirtou bann lakot. Me ver 11hr30 pou ena niaz ki pou forme ek posibleman lapli ek loraz ant midi ziska 23hr.”

Lamer pou azite avek bann vag 1.7 met preske tou bann lakot. Afzal swet bon kouraz tou bann pelrin ki pe fer lamars ver Grand-Bassin.

Comments

comments