Flic-en-Flac : Li Sot Depi Premye Letaz Me Rat Pisinn

Li’nn rod plonz dan pisinn depi premye letaz enn bungalow me sa adolesant-la inn rate. Zenn tifi 13 an-la retruv li dan lopital Victoria, Candos, depi yer, Vandredi le 9 Mars 2018. Aksidan-la inn prodir ver 17hr.

Adolesant-la, enn abitant L’Espérance dan Piton, ti vinn profit long wikenn pu selebrasion 50 an lindepandans. Enn lanket inn ouver pu fer lalimier lor sa insidan-la.

Comments

comments