Aksidan Fatal Phoenix : Farhan Soorabally Perdi Lavi

Lalis makab kontinie grandi. Deza 67 personn inn mor lor nu bann larut. Dernie an dat : Farhan Soorabally. Sa zenn zom 16 an-la inn mor yer, Mardi le 8 Mai 2018, alos ki li ti lor motosiklet.
Aksidan-la inn prodir ver 21hr50, lor larut prensipal Phoenix. Motosiklet 200cc adolesan-la, ki detanter enn permi provizwar (learner) pu siklomoter, inn rant an kolizion avek enn loto. Farhan Soorabally inn transporte an irzans lopital, me pa finn sirviv a so bann blesir. Lotopsi pu pratike azordi, Merkredi le 9 Mai 2018.
Tandi sofer loto-la, enn abitan Cluny ki ena 40 an, li’nn sumet a enn alkotes, ki’nn revel negatif. Lapolis Phoenix inn ouver enn lanket pu fer lalimier lor bann sirkonstans sa aksidan-la.

Comments

comments