Connect with us

Meteo Afzal Goodur Pu Zedi Le 10 May 2018

Newsfeed

Meteo Afzal Goodur Pu Zedi Le 10 May 2018

Afzal Goodur swet zot tu bonzur. Li dir azordi le 10 May 2018.

Mr Meteo eksplike ek prevwar : “Letan pu enn tipe plis niaze avek risk lapli avan midi rezion Plaine Magnien, Souillac, Surinam, Bel Ombre, Riambel, Rose Belle, Nouvelle France ek mem Curepipe, Montagne Blanche Sebastopol, Providence. Sa bann landrwa-la, li posib gramaten gayn lapli me lamwatie lenor letn pu enn tipe pli bon. Apremidi, pu ena bann niaz an ot altitid, ki pu tuzur prezan. Me risk lapli pu byen mwens. Nu retruv nu dan enn zonn imid me dimen pu enn tipe plis stab avek enn labriz feb. Ek posib, nu gayn briz de mer ek gayn ase gro lapli pu enn lazurne dimen.”

Lamer pa bon azordi, sirtu lesid avek vag oter 2.7 met. Dan luest ek lest, vag pu oter 2 met. Zis parti lenor vag pu oter 1.5 met.

Dan Rodrigues, letan bizen dir bon malgre bann pasaz niaze tanzantan. Risk lapli preske zero me lamer pa bon laba osi avek vag oter 3 met.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top