Connect with us

Ville-Bague : Enn Mama Menas Tuy So Tifi 3 An Avan Swiside

Newsfeed

Ville-Bague : Enn Mama Menas Tuy So Tifi 3 An Avan Swiside

Lor telefonn avek so mari, Geeta (prenon modifie), 23 an, inn perdi kontrol vit. Ek inn fini par dir li : “Vinn pran to zanfan, sinon mo pu donn li pwazon ou mo pu swisid mwa.”

Stasion lapolis Rose-Belle.

Mama zenn fam-la, per ki li fer saki li’nn dir, inn port plent stasion lapolis Rose-Belle. Bann fe inn prodir dan lasware Dimans le 6 Mai 2018. Dapre sa abitant Gros-Billot, New-Grove-la, ki ena 45 an, se pa premie fwa so tifi menas pu fer ditor so zanfan 3 an. Li dir ki suvan Geeta bat so ti zanfan.

Bann pros Geeta fer konpran ki li’nn gayn problem avek so mari. Alos li’nn kit twa konzigal, inn gayn 2 an, pu revinn viv kot so mama. “Geeta inn marye ek inn al viv Ville-Bague. Depi sa inion-la, enn tifi inn ne. Me nu pa kone ki’nn pase apre. Li’nn diskite avek so mari ek inn return kot nu,” enn manb lafami eksplike.

Li azute ki depi sa, Geeta, anplwaye dan enn lizinn Riche-Terre, pa aret lager avek so mari ek donn li bann menas. “Li violan ek inn insilte so mama, ki anpes li maltret so tifi.”

Child Development Unit inn intervenir ek papa-la inn desid pu pran sar zanfan-la. Lanket lapolis pe kontinier dan sa zafer-la.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top