Aksidan Fatal Calebasses : Enn Fam Perdi Lavi

Zot ti a senk dan enn loto lokasion kan dram-la finn prodir. De zom ek trwa fam, tu bann etidian nizeryen, ti pe al dan lenor kan zot veyikil inn derape ek inn fons drwat lor enn pie. Se Samdi le 12 Mai 2018, gramaten boner, ki’nn ariv aksidan-la. Aksidan-la inn prodir oter enn stasion servis dan Calebasses.

Enn parmi bann okipan loto-la pa’nn sirviv. Tandi so bann kamuad blese, zot inn resevwar bann swen lopital SSRN. Zot fer nu kone ki zot bann etidian Middlesex University. Sofer-la inn donn enn depozision stasion lapolis Terre-Rouge.


Loading...

Comments

comments